วันนี้ไปประชุมที่สถานทูตมา

วันนี้ได้มีโอกาสไปประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมา(สมัยก่อนเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก แต่ตอนหลังจะขยาย scale งาน ให้รวมถึงการลงทุนด้วย ก็เลยเปลี่ยนชื่อ) เลยทราบว่าเขากำลังมีโปรเจคที่จะช่วยนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในประเทศกลุ่ม AEC สองโปรเจค [อ่านต่อ…]